Atölye Başlangıç:
Atölye Tarihi : 07 Ekim 2023
Atölye Günü : Cumartesi
Atölye Saati: 10.00 - 12.00
Atölye Aylık Ücret: 600₺

KAYIT OLMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUNUZ

TEZHİPTezhip Türk süsleme sanatlarından biridir. Kelime anlamı “Altınla Süslemek” tir. Osmanlı döneminde tezhip sanatı, ferman, berat gibi resmi evrakların süslemesinde de kullanılmaya başlanmış, böylece gelişiminin arkasına Osmanlı Sarayı nı alarak en parlak devrini yaşamıştır. Kur an-ı Kerim in ilk ve son sayfaları (Serlevha ve zahriye), divan gibi el yazması kıymetli kitaplar, levhalar, fermanlar, nağmeler ve beratlar gibi çeşitli eserlerin tezhiplenmesi bir gelenek halini almıştır.

Hat, tezhip, halı, cilt, ebru ve ahar gibi geleneksel sanatların yaşamasını sağlamak üzere kurulan okul, harf devrimine kadar, önce “Medresetü’l-Hattatîn” sonraki adıyla “Hattat Mektebi” ve sonunda “Şark Tezyinî Sanatlar Mektebi” adları altında eğitim vermiştir. 1936 yılında, Osman Hamdi Bey’in kurmuş olduğu Güzel Sanatlar Akademisi’ne (Sanayi-i Nefîse Mekteb-i Âlî’si) bağlanmıştır. 
Günümüzde Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümlerinde, özel atölye ile bazı vakıflarda tezyinî sanatlar eğitimi devam etmektedir.

Yüz yüze gerçekleştirilecek olan tezhip derslerinde teorik ve uygulamalı olarak şunlara yer verilecektir.
·       Temel kavramlar ve prensipler
·       Malzemeler ve kullanım bilgileri
·       Kullanılan motifler ve desen tasarımı
·       Klasik tezhip, halkâr, zerenderzer, çift tahrir gibi teknikler
·       Tezhip formları
·       Uygulanan alanlar
·       Tarihçe, üslûplar, önde gelen sanatkârlar, önemli örnekler 

Üste Çık
>